«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ»
Άμεση Προτεραιότητα: Εσείς!

Η «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» διαφοροποιεί την ασφαλιστική αντίληψη και διαφοροποιείται στον ασφαλιστικό τομέα. Είναι η καινοτόμος εταιρία, insurance brokers, που λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό των ασφαλισμένων της.

Στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ», επαγγελματίες με εξειδίκευση και εμπειρία, στη δημιουργία προγραμμάτων ασφαλιστικής κάλυψης και στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, γνωρίζουμε τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις σας.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας και σας συμβουλεύουμε. Αναλύουμε, σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε ασφαλιστικές καλύψεις σε κόστη που ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες σας.

Κατά τη διάρκεια της ασφάλειας σας … είμαστε δίπλα σας. Σας υποστηρίζουμε, διαχειριζόμαστε χωρίς γραφειοκρατία κάθε απαίτησή σας και φροντίζουμε ώστε η ασφάλεια σας να είναι πάντα “online” με την εξέλιξη των προσωπικών και οικογενειακών σας αναγκών και δεδομένων.

Ουσιαστικά στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» αλλάζουμε τη σχέση σας με την ασφάλειά σας. Πλέον εσείς καθορίζετε τις ασφαλιστικές καλύψεις που χρειάζεσθε, πότε τις χρειάζεσθε και πόσο επιθυμείτε να σας κοστίσουν.

Μαζί σας όπου και να βρίσκεστε

Η «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχει εταιρική παρουσία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 150 ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων σε όλη την Έλλάδα που συνεχώς επεκτείνεται.

Στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» έχουμε τη δυνατότητα να σας υποστηρίξουμε άμεσα και αποτελεσματικά όπου και να βρίσκεστε και για ό,τι χρειαστείτε.

Για κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη

Αφού προσδιορίσουμε μαζί σας τις προσωπικές, τις οικογενειακές ή τις επαγγελματικές ασφαλιστικές σας ανάγκες, σχεδιάζουμε τις καλύψεις που χρειάζεσθε. Επιλέγουμε τον πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο ασφαλιστικό πάροχο για κάθε μια κάλυψη. Σε πολλές περιπτώσεις οι καλύψεις που χρειάζεσθε, ανάλογα με την εξειδίκευσή τους, προσφέρονται συνδυαστικά από δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς παρόχους. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε εύστοχα και ουσιαστικά κάθε κίνδυνο, όσο σύνθετος μπορεί να είναι.

Για τον σκοπό αυτό στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» συνεργαζόμαστε με τις σημαντικότερες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κλάδοι ασφάλισης: Ζωής & Υγείας, Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών, Ειδικών Κινδύνων, Πιστώσεων-Εγγυήσεων, Οχημάτων, Περιβάλλοντος

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» είμαστε συμβατοί με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πρωτοπόροι στη διαδικτυακή επικοινωνία. Η τεχνολογία μας διευκολύνει και μας εξασφαλίζει αμεσότητα, εξατομίκευση και ταχύτητα. Παρακάμπτουμε το χρόνο και τις αποστάσεις.

Αλλά το αληθινό μας πλεονέκτημα … το αληθινό σας πλεονέκτημα, είναι οι άνθρωποί μας.

Στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» επιλέγουμε και αναπτύσσουμε μόνιμες συνεργασίες με πιστοποιημένους και αξιόπιστους επαγγελματίες. Η εταιρεία δημιουργήθηκε από μία ομάδα στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς με αναγνωρισμένη εμπειρία άνω των 30 ετών.

Στην «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ» επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Μας «συνδέει» μαζί τους η εμπιστοσύνη, η γνώση, η εξειδίκευση, το ενδιαφέρον και η αποτελεσματικότητα.
Είναι οι αληθινοί σύμβουλοί σας. Σας ακούν και λύνουν τις απορίες σας. Σας προτείνουν τις ασφαλιστικές λύσεις που σας ταιριάζουν και σας ενημερώνουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Σας προστατεύουν από τις «εκπλήξεις».

Διαχειρίζονται με γνώμονα το συμφέρον κάθε ασφαλιστικό σας πρόβλημα ή απαίτηση και καλύπτουν τις πραγματικές ασφαλιστικές σας ανάγκες. Γνώρισέ τους … γνωρίστε μας και ανακαλύψτε έναν πιο «ασφαλή» κόσμο.